ENDOSKOPİ

ENDOSKOPİ


Sevgili dostlarımıza kliniğimizde verdiğimiz ileri seviye hizmetlerden bir diğeri endoskopik olarak hem tanı hem de tedavi uygulamalarımızdır.

Endoskopik olarak genel anestezi altında yemek borusu, mide – pyloris, ince barsakların giriş kısmı ve kalın barsakdaki yabancı cisimlerin, normal dışı oluşumların tanısını rahatlık ile koyabilmekteyiz. Var olan yabancı cisimleri uygun görüldüğü takdirde yabancı cisim forsepsi ile bulunduğu yerden çıkartabilmekteyiz ve yine bu metod ile gerekli görüldüğü takdirde biyopsi uygulamalarını rahatlıkla yapabilmekteyiz.

Endoskopi cihazımızın bronkoskopi aparatı ile hem soluk borusu hem de akciğerleri alveoler seviyede görüntüleyebilmekteyiz. Bu bölgelerdeki yabancı cisimleri uzaklaştırabilmekte ve bronko alveoler lavaj ile yıkama işlemi yaparak akciğerden numune alabilmekteyiz.


kskvetlogow

Karşıyaka Veteriner Kliniği 2018