GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ


Kliniğimizde tüm genel cerrahi girişimleri öncesinde anesteziye uygunluk açısından preanestezik panel (iç organ profili) , hemogram (tam kan sayımı) , thorax ve kardiak radyografi (göğüs ve kalp röntgeni ) alınmaktadır.

Tüm genel cerrahi girişimleri kapalı devre anesteszi altında (isofloran anestezisi kullanılarak) ve hasta monitörize edilerek gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz başlıca genel cerrahi operasyonları:

  • Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ( Serosal Pach, Intestinal Anastamoz, Gastropeksia, Kolopeksia, Gastro Intestinal Yabancı Cisim Uzaklaştırılması vs.)
  • Splenektomia
  • Kolektomia
  • Sistektomia
  • Nefrektomia
  • Üretra ve Üreter Cerrahisi
  • Perineal Ürotrostomia
  • Liver Lobektomia ( Karaciğerin bir ve ya birden fazla lobunun cerrahi ile uzaklaştırılması)
  • Spesifik Endekrinolojik Cerrahiler (Adrenektomia, Troidektomia)
  • Diafraghma Hernia Cerrahisi vs.

kskvetlogow

Karşıyaka Veteriner Kliniği 2018