LABORATUVAR

LABORATUVAR


Kliniğimiz dostlarımızın tüm laboratuvar ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde donanıma sahiptir. Kliniğimizdeki cihazların tümü veteriner hekimliği için üretilmiştir.

 

Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz tetkiklerin bazıları şunlardır:

 

  • Hemogram (tam kan sayımı)
  • Kan Biyokimyası (alt, ast, alp, ggt, bun, creatinin, ck, tp, alb, glob, colestrol vs.)
  • Kan Elektrolitleri (na, k, cl, ca, p, a/g, na/p, bun/crea vs.)
  • Veteriner İmmunofloresans Kantitatif Analizör ile  t4 – tsh – fsaa- cprog – ccrp – d dimer – ctnl – nt probnp – hba1c – cortisol – afp
  • Tam İdrar Muayenesi (makroskobi – mikroskobi – kültür antibiyogram – kristal muayenesi)
  • Gaita Muayenesi (parazitler – protozoonlar – barsak epiteli açısından inceleme)
  • Kan parazitlerinin froti hazırlanarak Mikroskobik Muayenesi
  • Hızlı Test Kitleri ile (fıv/felv, fıp, toxoplasma, giardia, drofilaria, distemper, parvo, corona, erlishia, leishmania , anaplasma , lyme vs.)

kskvetlogow

Karşıyaka Veteriner Kliniği 2018